Létáme i vrtulníkem...

Je let balonem bezpečný?

  • Balon nejbezpečnější ze všech leteckých prostředků

Z pohledu statistiky je balon nejbezpečnější ze všech leteckých prostředků. Je to proto, že na rozdíl od letadel horkovzdušný balon získává vztlakovou sílu mnohem jednodušším způsobem.

Letadlo musí po vzduchové hmotě „klouzat“ pomocí síly motoru. Pokud dojde k poruše, často složitého hnacího systému ztratí vztlak a začne rychle klesat. Balon by začal pouze chladnout a pomalu by vertikálně naklesal na zem.

V balonu stačí ohřát vzduch a pak už je okolním prostředím vytlačován vzhůru. Jediné, co může selhat, je hořák. Hořáky však máme 4 a každý pracuje samostatně: je napájen ze samostatné nádrže, má samostatné vedení paliva, takže je na ostatních nezávislý. Pro udržení balonu ve vzduchu bohatě stačí jeden. K poruše všech čtyř na sobě nezávislých hořáků prakticky nemůže dojít. Kromě toho je pilot povinen mít v koši náhradní zapalovací prostředky a před letem provést hořákovou zkoušku. Pokud by kterýkoli z hořáků vykázal odchylku od stoprocentního stavu, balon nesmí vzlétnout.

Jednoduchá, prakticky neselhávající technika

Letecké nehody šetří Státní ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Ten o každé nehodě vydává zprávu. Po jejich prostudování zjistíte, že velké procento nehod vzniká následkem selhání techniky. U balonu tento faktor odpadá. Techniku máme oproti letadlům velmi jednoduchou, prakticky neselhávající.

Proto mezi výpisem leteckých nehod balon nenajdete (výpis nehod zde).

Přísné letecké předpisy

Balon je legislativně zařazen do kategorie letadel. Podléhá velmi přísným leteckým předpisům a požadavkům na autorizovaný servis, provoz i údržbu. Máme prakticky stejné povinnosti, jaké má provozovatel leteckých prací, který komerčně létá s šestnáctimístným motorovým letadlem.

Několikrát předimenzovaná konstrukce balonu

Všechny nosné konstrukce balonového kompletu jsou několikanásobně předimenzovány. Vertikální síly jsou vynášeny mnoha popruhy vedoucími kolem balonového obalu. Popruhy jsou propojeny s ocelovými lany, která jsou vedena pod košem na druhou stranu. Podlaha koše je tak podvázána. Obal balonu je konstruován tak, že se svislé nosné popruhy oddělují vodorovnými „rovnoběžkami“. Vzniká tak jakási mříž, díky níž není možné, aby v obalu vznikla větší trhlina. Ani sama látka, ze které je obal ušitý, se netrhá, neboť její nosnou částí je zatkaná mřížka ze silonových vláken.

  • Další bezpečnostní prvky

Nehořlavý obal balonu

Látka obalu je samozřejmě nehořlavá. Na každé pravidelné servisní prohlídce se v nejexponovanějších místech (horní část obalu – tam, kde je nejvyšší teplota) podrobuje pevnostní trhací zkoušce. Pokud by obal zkouškou neprošel, ztratíme oprávnění jej používat.

Váha balonu

Balonový komplet bez pasažérů váží celkem 1300 kg, s pasažéry kolem 2600 kg. Váha kompletu je při letu balonu velmi důležitá pro bezpečí pasažérů, neboť těžký komplet je stabilnější, let je klidnější a mnohem lépe odolává vzdušným poryvům a termickému proudění.

4 hořáky

Let balonem

Díky čtyřem hořákům máme dostatečný přebytek síly potřebné pro bezpečné stoupání a udržení balonu v požadované výšce. Hořáky mají celkový výkon 4 MW, což odpovídá výkonu 2 000 běžných elektrických kamínek. Každý hořák je samostatně napájen propan-butanem ze speciální letecké plynové láhve.

Startovací lahve

Na rozdíl od většiny ostatních horkovzdušných balonů používáme při startu tzv. startovací láhve, abychom ušetřili palivo v koši. Láhve slouží na první ohřev balonu na zemi, kdy je spotřeba paliva největší. Když se vyprázdní nebo se balon ohřeje na vzletovou teplotu, vyndáme je z koše a do vzduchu pak letíme s plnými nádržemi. Získáme tím větší rezervu, a tím i bezpečnější a delší let.

Vypouštěcí ventil

Balon je opatřen v horní části dvěma vypouštěcími ventily. První z nich umožňuje rychlé klesání a druhý umožní pilotovi po dosednutí otevřít vrch obalu a díky komínovému efektu velmi rychle vypustit horký vzduch. Minimalizuje se tak vlečení koše. U dříve vyrobených balonů bývá vlečení koše veliký problém.

Polstrování koše

Koš je vypolstrovaný měkkým materiálem a je rozdělený do pěti hlubokých čalouněných sekcí. Pasažéři jsou tak od sebe odděleni a nemohou na sebe spadnout.

Pojištění balonu

Balon, který používáme, je pojištěný nad rámec všech platných leteckých předpisů, týkajících se pojištění letadel v ČR i v EU. S pojišťovnou Allianz máme uzavřenou dlouhodobou pojistnou smlouvu, ve které je pojištěno „provozování letadel ve vztahu ke třetím osobám“ částkou 97 500 000,- Kč, „zdraví a život každého cestujícího“ částkou 8 450 000,- Kč a „škoda na zavazadle pro každého cestujícího“ částkou 36 764,- Kč.

Není však znám případ, že by v historii balonového létání v ČR nebo SR došlo při vyhlídkových letech horkovzdušným balonem k nějakému vážnějšímu zranění pasažéra.

Zkušení piloti

Vždy spolupracujeme s velmi zkušenými piloty. Naší podmínkou je, že musí mít minimálně kvalifikaci HOT – velitel velkého volného horkovzdušného balonu (odborná způsobilost dle předpisu L1, vnitřní postup ÚCL CAA-ZLP-050 + provozní řád ČVZD §18, odst. III a).

Závěrem

Pohyb člověka ve vzduchu není přirozený, a proto je nutné všechny související faktory vnímat s maximálním respektem a opatrností. Závěrem však můžeme s plnou odpovědností konstatovat, že let balonem je bezpečný. Je bezpečnější než všechny ostatní lety běžnými letadly.

Jakým balonem létáme neleznete zde -> Let balonem - O našem balonu.

/
JoomSpirit