Létáme i vrtulníkem...

Hořáky

Máme jeden z největších a nejmodernějších výhřevných systémů používaných v balonovém letectví. Je složen ze 4 topných jednotek, z nichž každá má výkon 1MgW. Pilot má tak možnost uvolnit najednou energii o síle 4 MgW (!!!)

Jediný hořák by ve vzduchu „unesl“ celý balonový komplet i s pasažery, ostatní 3 jsou pro zvýšení rezervy vztlakové síly.

Funkce hořáků souvisí s bezpečností a proto jsou konstruovány i schváleny s ohledem na maximální spolehlivost. Každý jednotlivý hořák má samostatnou nádrž, samostatné plynové vedení, vlastní zapalovač i ovládání. Hořáky nejsou na sobě závislé, mají velmi jednoduchou konstrukci a tak jsou prakticky neselhávající. Jsou napájeny plynem LPG či Propanem v kapalném stavu, který se předehřívá ve výparníku, t.j. viditelném spirálovitě stočeném potrubí z bezešvých nerezových trubek. Odtud palivo odchází do spalovacího prostoru, směšuje se se vzduchem a hoří.

Každý hořák má i funkci „tichého hoření“. V tomto režimu se spaluje palivo v nepředehřátém stavu, hořák tak pracuje při trochu nižším tlaku i výkonu, ale vydává hluk o zhruba poloviční intenzitě a jeho zvukové spektrum je posunuto do nižších poloh. Používá se zejména při přeletech nad obydlenými oblastmi či stády zvěře, kde by mohl hluk hlavních hořáků působit negativně. Tichý hořák může sloužit v případě teoretické potřeby i jako záložní hořák.

Ovládací prvky v každém jednotlivém hořáku jsou - hlavní přívodní ventil, měřič tlaku paliva, pizzo zapalovač, ovládání nízkotlakého zapalovacího hořáku, ovládání hlavního hořáku  a  ovládání „tichého hořáku“.

Všechny 4 hořáky jsou jako kompaktní jednotka uloženy do nosného rámu na výkyvných čepech, které umožňují otáčení a směřování plamenů potřebným směrem.

 

Hořáky

/
JoomSpirit