Klasický let balonem

Podívejte se na FOTOGALERII z našich letů.

Lety balonem můžete vybírat z následující nabídky:

Let balonem - Praha OC Letňany

Let balonem č. 1 – SEVER PRAHY OC LETŇANY

Pro větší zájem klientů jsme nově zařadili do našeho programu i let, kdy startujeme ze severní části Prahy. Dá se tam velmi dobře zaparkovat nebo dojet MHD, Pražáci to mají blízko a velikost startovací louky s blízkým zázemím Obchodního centra jsou pro start balonu velmi příjemné. Let probíhá v letecky řízené oblasti a proto je nutné předem získat povolení k letu, ale dosud jsme neměli s jeho vydáním žádné problémy. Další podmínkou je stabilní západní vítr - ale ten vane velmi často. Let balonem trvá většinou trochu déle, proto kvůli rezervě paliva nikdy neobsazujeme koš plným počtem pasažerů. Nejprve vidíme shora zmenšující se obchodní centrum, pak hangáry a řídící věž Letňanského letiště, i se zaparkovanými "letadélky" potom ubíhající plochy Kbelského letiště, městskou zástavbu, střechy domů, zahrádky a všudy přítomná malá autíčka (také občas vidíme jak stojí v "dlouhých malinkatých frontičkách"). Většinou přeletíme Černý most, Horní Počernice a sídliště se postupně změní za vilovou zástavbu. Za Běchovicemi vidíme i změnu charakteru krajiny - domy ustoupí a začnou převládat pole, louky a lesy. Tam potom bezpečně přistáváme.

Let balonem - Posázaví

Let balonem č. 2 – POSÁZAVÍ

Je to let nad přírodní krajinou, jejíž charakter tvoří zejména sázavské a benešovské lesy, louky, pastviny i pole. Nejčastěji let probíhá mezi městy Říčany, Mirošovice, Sázava a Benešov. Vzlétáme z jednoho místa, z pronajaté louky blízko Ondřejova. Výhodou tohoto letu je, že místo startu je poměrně blízko Prahy a zároveň letíme nad krásnou krajinou při jakémkoli směru větru. Tento let naši klienti žádají nejvíce. Málokdy čekáme na vytížení balonu, vždy je dostatečný počet pasažérů. 

Let balonem - Český ráj

Let balonem č. 3 – ČESKÝ RÁJ

Místo startu je poměrně daleko od Prahy, ale na druhé straně tak získáváme záruku, že při jakémkoli směru větru se budeme vznášet se nad překrásnou krajinou Českého ráje. Typické jsou pro ni pozvolné a rozsáhlé louky a pastviny, mnohem více lesů než polí. Snažíme se startovat z různých míst tak, abychom byli větrem unášeni co nejblíže hradu Trosky, let je potom zajímavější. Kdybyste se po letu v Českém ráji chtěli ještě chvíli zdržet, informace o turistických zajímavostech naleznete zde www.cesky-raj.info.


Let balonem - Praha Krč

Let balonem č. 4 – OKRAJ PRAHY - KRČ

Start bývá z jednoho místa, z pronajaté louky ležící proti Thomayerově nemocnici (Praha 4). Výhodou tohoto letu je velmi pohodlný dojezd na místo startu a parkování. Nevýhodou je potřebný stabilní směr větru (z Prahy ven), větší nároky na přístrojové vybavení balonu a určitá nejistota při získání povinného povolení k letu od Řízení letového provozu Ruzyně. To se nám však dosud z 99 % podařilo. Start probíhá v městské zástavbě v blízkosti velmi hustého silničního provozu. Když se potom vzneseme, naskytne se nám velice zajímavý a neopakovatelný pohled na veškeré to hemžení pod námi. Vidíme panelové domy, detaily jejich střech, později se změní ve vilovou zástavbu a domky se zahradami. Časem se dostaneme za okraj Prahy, kde jsou pole a lesy. Při letu si sice neužijeme tolik nádherných přírodních scenérií, ale vidět z nadhledu prostředí, které vytváří lidská civilizace, je také velmi zajímavé.

1_147

Let balonem č. 5 - OSTATNÍ

Létáme i v mnoha jiných lokalitách, jako je Berounsko, Karlštejn, Křivoklátsko, Českomoravská vrchovina, severní Čechy, Mělnicko, kolem Čáslavi, v Polabské nížině kolem Kolína apod. Ze zkušenosti ale víme, že je velmi obtížně sehnat dostatečný počet zájemců, aby byl horkovzdušný balon alespoň částečně vytížený. Proto požadavky na tyto lokality nemůžeme pokaždé vyřídit brzy. Jiné je to v případě, kdy má větší skupina pasažérů zájem o konkrétní let. To pak přijedeme na téměř jakékoli místo udané zákazníkem a odtud můžeme vzlétnout. Je tam ale podmínka, že startovací pozemek, předpokládaná letová trasa a místo pravděpodobného přistání musí splňovat letecké i bezpečnostní předpoklady.

Ceny balonových letů naleznete zde

Máme pro Vás i další nabídku. O podrobnostech se dozvíte zde - lety balonem - další nabídka.

/
JoomSpirit